Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: + 84 (0) 232.3854688 - Hotline: 0911.373.116  0967.881.888
Fax: + 84 (0) 232.3854689 -
Email: sales@baoninhbeachresort.com.vn  

 

 

Họ tên của bạn
Địa chỉ email
Tựa đề cần liên hệ
Nội dung yêu cầu của bạn
 

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp , Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: + 84 (0) 232.3854688 - Hotline: 0967.881.888 0911.373.116   

Fax: + 84 (0) 232.3854689 - Email: sales@baoninhbeachresort.com.vn

Liên kết với chúng tôi