Bằng khen

Bằng khen

Baoninh Beach Resort vinh dự được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ văn hoá thể thao và du lịch.
Baoninh Beach Resort

Baoninh Beach Resort

http://www.dulichvn.org.vn/index.php/item/bao-ninh-beach-resort--khong-gian-xanh-muot-ben-bien-bao-ninh-38140?fbclid=IwAR3ccbEF3D7XeZy8d-f8T5mk-CE9esKVi3aJsJ0aCyKfkLURqoSDj-5uGSQ
Trang : 1

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp , Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: + 84 (0) 232.3854688 - Hotline: 0967.881.888 0911.373.116   

Fax: + 84 (0) 232.3854689 - Email: sales@baoninhbeachresort.com.vn

Liên kết với chúng tôi